Công trình chiếu sáng mỹ thuật

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG LAM – TP. VINH, NGHỆ AN